Մրցույթի մասնակցության կանոններ

Մրցույթի մասնակցության կանոններ

Մրցույթի բարեվարքության կանոններ

Ես կարդացել եմ բարեվարքության կանոնները, ծանոթացել եմ մրցույթի կարգին և հաստատում եմ, որ հասկացել և ընդունում եմ դրանք: