«Մեղու 2021» մրցույթի մասնակցության կանոններ

«Մեղու 2021» մրցույթի մասնակցության կանոններ

«Մեղու 2021» մրցույթի բարեվարքության կանոններ

Ես կարդացել եմ բարեվարքության կանոնները և հաստատում եմ, որ հասկացել և ընդունում եմ դրանք: